Ulla von Weissenberg
Psykoterapeutti Ulla von Weissenberg

Välkommen

Jag är psykoterapeut på specialnivå och fungerar som FPA:s serviceproducent.

 

Psykodynamisk psykoterapi

Inom psykodynamisk psykoterapi fokuserar man på att förstå klientens känslor och tankar. Målet med psykodynamisk terapi är dels symtomförbättring, det vill säga att problemet försvinner eller minskar kraftigt i betydelse, dels ökad mognad och insikt. Framstegen i terapin sker via att förstå och bearbeta de egna känslorna och tankarna tillsammans med terapeuten.

 

Kontakt

Ulla von Weissenberg
Hummelgatan 7 A 35 00250 Helsingfors

☎ 050 567 1426

@ ulla.vweissenberg@saunalahti.fi

Kontakta mig